Sådan skriver du et engelsk abstract til dit speciale

Et abstract kender vi på dansk også som et resumé. Det er et kort referat i starten af dit speciale, hvor du præsenterer dine vigtigste fund. Men hvad skal du være opmærksom på?

På universiteter er det et krav, at man forsyner sit speciale med et kort referat. De fleste vælger at skrive det på engelsk, hvorfor vi kalder det et abstract. På dansk kendes ordet et abtrakt også i betydningen ’sammenfatning’.

Skær ned på de komplekse begreber

Formålet med et abstract er først og fremmest, at andre med interesse inden for emnet hurtigt kan danne sig et overblik over eksisterende forskning. Det gælder navnlig andre forskere. Men det kan også være med til at lette arbejdet for fagjournalister mv., der har en interesse i at formidle stof til deres målgruppe. Derfor bør dit abstract ikke skrives i et tungt sprog, hvor en ikke-fagmand har svært ved at afkode teksten. Så selvom du måske har din censor i tankerne, så pas på med at overøse teksten med hele paletten af svære fagtermer.

Aarhus Universitet skriver, at abstractet er en sammenfatning af opgavens formål, metode, hovedpunkter, konklusion og perspektivering. Det sidste punkt ‘perspektivering’ kan være lidt svært at forholde sig til, men tænk det som hvilke spørgsmål rejser specialet?

Men hvordan skal du nærmere stille dit abstract op?

Et abstract skal kunne læses selvstændigt

Først og fremmest skal abstractet kunne læses for sig selv. Du må derfor ikke bare tage din konklusion, som du så oversætter til engelsk. Hos korrektur.dk har vi ofte oplevet at modtage resuméer til oversættelse eller engelsk korrekturlæsning, der var en ren kopi af konklusionen. Men her snyder du læseren, der mangler de mange mellemregninger for at kunne få udbytte af teksten. Du er altså nødt til tænke det som en selvstændigt tekst, hvor du kort, præcist og klart præsenterer din problemstilling og dine resultater til verden!

Du kan tage udgangspunkt i punkterne herunder. Hvor langt dit abstract skal være, afhænger af din studieordning, så husk at tjekke formalia.

  1. Brug en tydelig overskrift. Fx Engelsk resumé eller Abstract.
  2. Beskriv formålet med specialet. På engelsk kan det fx være This thesis explores how eller The aim of this thesis is to investigate …
  3. Fortæl om din fremgangsmåde. Hvilken metode har du anvendt, hvilken teori? Fx kan du indlede med The focal point of the thesis’ theoretical basis is the work of …
  4. Beskriv dine vigtigste resultater i nutid. My thesis shows … and also
  5. Skriv din konklusion. The thesis concludes …
  6. Skriv evt. din perspektivering.
  7. Læs korrektur – eller få en anden til det.

Når du har skrevet dit abstract, vil du ofte være blind over for dine egne fejl. Få derfor en anden til at læse det igennem. Hvis du kender én med engelsk som modersmål, der kan læse korrektur, er det perfekt. Mange ord kan ikke oversættes direkte og kræver viden om engelsk sprogkultur. Fx er en pædagog ikke altid en pedagogue på engelsk.

Få læst professionel korrektur på dit abstract

Vi råder over dygtige korrekturlæsere med engelsk som modersmål, der sikrer både korrekt engelsk, flow og akademisk sprog. Du kan bestille korrektur og sprogrevision af abstract her. Vi kan ofte levere inden for få timer. Læs også mere på vores side om studiekorrektur.

Kommunikation

Del dine resultater