Er politiet ental eller flertal?

Politiet de holder vel ferie? Eller gør det? Og er politiet, banken og bestyrelsen ental eller flertal? Hedder det de eller dem?

Har du nogen sinde haft problemer med de såkaldte gruppesubstantiver?

Jeg fik tilsendt følgende formulering, som en bruger af hjemmesiden bad mig tage stilling til:

De eneste, der kan hjælpe i denne situation, er politiet. De kan, ved anvendelse af blåt blink, afhjælpe situationen, som bliver løst under hensyntagen til forholdene på stedet og trafiksikkerheden.

Jeg betragter mig selv som en ret sikker sprogbruger, men blev her i tvivl om, hvad jeg skulle mene. I mit hoved begyndte det at spire med sætninger som:

Vi ringede efter politiet, men de/det gad ikke rykke ud.

Politiet har solgt dets/deres gamle tjenestepistoler.

Da jeg var færdig med politiet, dukkede begyndte jeg at filosofere over ministerier og bestyrelser. Og sådan kunne jeg have fortsat hele natten uden at komme videre. Jeg altid har været konfliktsky over for den slags entals-/flertalsformuleringer og undgået/omskrevet dem, hvis jeg kunne. Men det skal være slut nu.

Reglerne er klare nok, og dem har jeg kendt længe:

Når man henviser til et navneord, der står i ental, så skal man henvise til det i ental:

Udenrigsministeriet blev kritiseret, fordi det reagerede for sent. Det var ikke dets opgave voksen.

Bestyrelsen læste dagsordenen, men den var i øvrigt ikke helt i hopla.

Byrådet var samlet om Brixtofte-sagen, og det besluttede at aflevere en redegørelse.

Problemet med disse sætninger er, at navneordet, der står i ental, betegner en flerhed af mennesker. Det findes en lang række af disse ord, fx amt, råd, Folketinget, Københavns Borgerrepræsentation, Fondsbørsen, Danske Bank mv.

Ville du fx sige:

Jeg var lige nede i banken, men den ville ikke forhøje min kassekredit.

Eller:

Jeg var lige nede i banken, men de ville ikke forhøje min kassekredit.

Jeg ville normalt vælge den sidste. Jeg mener dog, at man kan opnå en vis stilistisk effekt ved at veksle mellem de to. Ved at bruge den ’korrekte’ entalsform fjerner man menneskerne bag og refererer i højere grad til institutionen. Ud fra min sprogforståelse er 2’eren korrekt, da den refererer til et implicit ’de’. Her har jeg nok ikke fuld opbakning fra Dansk Sprognævn, men det var omvendt også dem, der måtte opgive stavemåden ‘krem’.

Min mening er således, at man med god samvittighed kan eksperimentere med disse former. Jeg ser generelt intet galt i, at man refererer til et navneord i ental med et stedord i flertal i tilfælde som disse. Det er såmænd også langt det hyppigste i det talte sprog.

Prøv nogle af vores sprogquizzer.