Færre end eller mindre end?

Nogle sprogrøgtere udøver hidsig korrektur, hvis man i nogle sammenhænge bruger mindre end i stedet for færre end. Men hvad er korrekt sprog?

Hurtig huskeregel
Mindre end kan altid bruges i stedet for færre end. Det omvendte er derimod ikke tilfældet.

Der findes mennesker, der krummer tæer over formuleringer som disse:

Skoleklasser med mindre end 22 elever giver bedre undervisning.

Hvis du har mindre end 6 fejl i prøven, så består du.

Ifølge Dansk Sprognævn er det dog helt korrekt sprog. Jeg vil alligevel advare lidt mod denne brug, da den vækker støj hos nogle.

Brug færre end, når du taler om en præcis mængde

Hovedreglen er, at man kan bruge færre end, når man udtaler sig relativt præcist om en mængde af noget, som er tælleligt (fx personer, dyr eller ting):

I år har de modtaget færre end 50 ansøgninger.

Sidste år var der færre end 10 sofaer i IKEA at vælge imellem.

Når man udtaler sig om et mere upræcist tal, angiver en samlet mængde eller en grad af noget, så skal man bruge mindre end:

Fuglsang har nu mindre end 10 kilometer til mål.

Hendes rådighedsbeløb var på mindre end 3000 kr.

Vi frøs – jeg tror, der var mindre end 15 grader i stuen!

Vi har præcis samme ’problem’ med mere end/flere end. Her gælder naturligvis samme regler. Flere end er i familie med færre end, som mere end er i familie med mindre end.

Prøv nogle af vores sprogquizzer.