Kancellisprog kvæler koncentrationen

Kancellisproget er kendetegnet ved at være ‘syntetisk’ opbygget, hvor det underordnede i sætningen hobes op og kommer først. Sproget er passivt, og der optræder tit mange papirord og verbalsubstantiver.

Vi har arvet en klodset konstruktionsmåde fra det tyske sprog, der går under betegnelsen “kancellisprog” eller “skrankesprog”. Vi møder den ofte i juridiske eller offentlige dokumenter, og det er en skrivemåde, der stiller store krav til læserens koncentration. Her er to autentiske eksempler:

Hans fra Tyskland uden afregning af afgifter til staten indkøbte bil.

Den af Folketinget den 25. maj 2000 ved 3. behandling trufne beslutning om vedtagelse af forslag til lov om forbud mod restkoncentrationer af lægemidler i animalske fødevarer søges ændret.

 

Begynd med slutningen

Hvis du vil undgå at tabe læseren på vejen, så undgå for alt i verden konstruktioner, der bare minder om ovenstående. Hvis du skal referere fra lovtekster etc., så pas på med ikke at overtage de tunge formuleringer. Et godt råd er ofte at ‘begynde med slutningen’ på disse sætningskonstruktioner, da det er her, det vigtigste verbum står. Det sidste kancelli-eksempel kunne fx omskrives og begynde således:

De søger at få ændret det lovforslag, som Folketinget vedtog ved 3. behandlingen den 25. maj 2000. Folketingets lovforslag gik ud på …

 

 

Inden for sprogvidenskab taler man om forvægt og bagvægt. Ovenfor har sætningen nu fået bagvægt, fordi der ikke er hobet en masse ord op før sætningens meningsbærende udsagnsord. Så arbejd gerne med at give dine sætninger noget bagvægt!

Er kancellisproget på vej ud i det offentlige?

Det er mit indtryk, at offentlige myndigheder (herunder de juridiske) er blevet mere klare i deres sprogvalg de senere år. Internettets opblomstring har her været med til at øge den sproglige bevidsthed, fordi den digitale genre i sig selv fordrer, at man må nytænke sin kommunikation.

Blandt andet har ministerier og styrelser i stigende grad investeret i sprogkonsulenter, både faste og på konsulentbasis, og det har utvivlsomt haft en positiv effekt. Der er dog stadig en lang vej at gå, og surfer man rundt på diverse offentlige hjemmesider, svinger den skriftsproglige kvalitet gevaldigt.