Hvor hurtigt arbejder en korrekturlæser?

En erfaren korrekturlæser præsterer normalt 2.000 ord effektivt i timen, men tempoet afhænger af mange faktorer.

En korrekturlæsers tempo afhænger af mange faktorer. Der findes ikke en anerkendt standard for, hvor mange ord eller sider en korrekturlæser skal præstere. Denne gennemgang er derfor baseret på mange års erfaring som korrekturlæser for dels dagblade, dels som ejer af et korrekturfirma med mangeartede typer af kunder.

Korrekturens art

Først og fremmest er det vigtigt at definere, hvad selve korrekturen går ud på, dvs. hvilket produkt man som korrekturlæser forventes at “levere”. Der kan fx være tale om:

  • Rent retsproglige rettelser
  • Retsproglige rettelser samt konsekvensrettelser
  • Sprogrevision.

Det er naturligvis meget vigtigt at afstemme med forfatteren eller “kunden”, hvilken type korrektur man forventes at levere. Hvis man når 2.000 ord i timen ved en retsproglig korrektur, er tempoet måske kun 1.000 ord i timen ved en sprogrevision.

Korrekturlæserens kompetencer

Korrekturlæseren selv er naturligvis den vigtigste resurse. Her er de tre vigtigste kvalifikationer og kompetencer:

  • Korrekturlæserens talent
  • Korrekturlæserens erfaring
  • Korrekturlæserens disciplin.

Nogle korrekturlæsere har “falkeøjne” eller en evne til at koncentrere sig, som synes medfødt. Dog er erfaring og øvelse meget vigtig. Det tager nemlig flere år at mestre korrekturfaget til perfektion og arbejde kvikt.

Opgavens fejlprocent

Dernæst har det naturligvis meget at sige, hvor fejlbehæftet opgaven er, inden man får den i hænderne. Det er selvsagt hurtigere at læse korrektur på en avisartikel, end det er på en jobansøgning skrevet af en ordblind.

Genre og medie

Nogle videnskabelige genrer er sprogligt komplekse og tager længere tid at korrekturlæse end andre. Har man ikke viden om det specifikke fagområde (fx juridisk sprog eller det kulinariske område), skal man måske bruge lang tid på at slå ord og vendinger op.

Der er også forskel på, hvor lang tid det tager at læse forskellige medier. Det er hurtigere at korrekturlæse et Word-dokument end et PDF-dokument. Og læser man korrektur på grafiske opgaver, kan farver, typografi mv. nedsætte arbejdstempoet betragteligt.

Da jeg som selvstændig læste korrektur på akademiske specialer, lå mit gennemsnitlige arbejdstempo på 2.000 ord i timen ved retsproglig korrektur. Da jeg arbejdede for en avis og læste korrektur på avisens magasiner, lå mit arbejdstempo på ca. 3.000 ord i timen. Begge opgavetyper blev løst i Word, og teksterne blev kun læst igennem én gang.

Finder vi så alle stavefejl og håbløse kommaer?

Vil man være sikker på at finde alle fejl i en korrekturlæsning, skal teksten læses igennem flere gange. Her vil anden korrekturgang dog tage langt kortere tid end første. Måske finder man 98,5 % af fejlene ved første gennemlæsning, mens man finder de sidste ved anden – eller tredje – gennemlæsning. Her i firmaet læser vi altid teksterne igennem minimum to gange i vores standardkorrektur. Bogmanuskripter gennemlæser vi ofte 3-4 gange.

Det er som nævnt meget svært at opstille faste guidelines og minimumsstandarder. Nogle bureauer forventer 2.500-3.000 ord i timen på større opgaver, og det er ikke en urealistisk forventning til en øvet korrekturlæser.

korrekturlæser

Mand læser korrektur

Selv en korrekturørn skal hvile de små grå

En korrekturlæser kræver hvile, og hjernen kan ikke arbejde effektivt en time i streg. Korrektur kræver en stor grad af koncentration, og man når ikke 3.000 ord på en time ved at arbejde på fuldt tryk. Det kan derfor være en god idé at indbygge nogle mikropauser i sin korrekturlæsning. Her bør man “forlade skærmen” helt og evt. trække lidt frisk luft, hvis det er muligt. For mig virkede det bedst med 2-3 pauser i timen á 3-5 minutter.

Korrektur burde faktureres efter timepris

Det strider imod sund fornuft at fakturere korrektur med en pris pr. ord, da mange forhold som nævnt kan påvirke arbejdstempoet. Omvendt kan det være meget uigennemskueligt for kunden, hvis han ikke kan sikre sig en fast pris på forhånd. Derfor arbejder langt de fleste korrekturbureauer med en pris pr. ord. Det betyder i praksis, at nogle får varen langt billigere end andre.

[Forfattet af: Morten Hoffmann]