Nogen eller nogle?

Hurtig huskeregel
Nogen bruges i betydningen ’nogen overhovedet’ eller ’en eller anden’ og svarer til den engelske brug af any.

Nogle bruges i betydningen ’et par stykker’, ’en del’, ’visse’ og svarer til den engelske brug af some.

Ligesom med ad/af, ligger/lægger og at/og har mange også problemer med nogen/nogle i skriftsproget. I talesproget udtaler de fleste af os nemlig begge ord ”noen”.

Nogen bruges i betydningen ’nogen overhovedet’ eller ’en eller anden’ og svarer til den engelske brug af any. Nogen bruges hovedsageligt i nægtende, spørgende og betingende sætninger, fx:

Han havde ikke nogen penge.

Er der nogen, der gider sætte kaffe over?

Såfremt I har nogen indvendinger, må I sige til.

Nogle bruges i betydningen ’et par stykker’, ’en del’, ’visse’ og svarer til den engelske brug af some. Når man bruger nogle, taler man derfor sjældent om helheden:

Der var nogle, der ikke kunne tåle mosten.

Der har været nogle kriser i vores ægteskab.

Vi måtte gøre nogle ophold på vejen.

Nogen bruges om ’mindst to’, men det er selv blandt ellers dygtige skribenter en udbredt fejl at tro, at nogen dermed lægger sig til ental. Ofte betegner nogen faktisk en ’større mængde’ end nogle:

Der var ikke nogen i byen, kun nogle fulde svenskere i Nyhavn.

Hun havde ikke nogen tænder, men hun havde vist nogle tatoveringer.

Hvis han ikke har nogen øl, må vi købe nogle flasker vin i Føtex.

Bemærk: Hvis nogen/nogle kan omskrives til ’ingen’ eller ’en eller anden’, skal du bruge nogen. Dette gælder også, selv om ‘ingen’ ikke skal tages bogstaveligt.

Ovenstående kan fx omskrives til:

Der var ingen i byen, kun nogle fulde svenskere i Nyhavn.

Hun havde ingen tænder, men hun havde vist nogle tatoveringer.

Hvis han ingen øl har, må vi købe nogle vin i Føtex.

I nogle tilfælde kan det gøre en betydningsforskel, om man bruger nogen eller nogle:

Manden forklarede, at han ikke havde været i seng med nogen af konens veninder.

Manden forklarede, at han ikke havde været i seng med nogle af konens veninder.

Den første sætning viser, at manden ikke har været i seng med ’nogen som helst’ af konens veninder. Er man ordkløver eller advokat, kunne man derimod hævde, at den anden sætning viser, at manden måske har været i seng med de fleste af veninderne. Måske et eksempel på, at det ikke er helt ligegyldigt, om man bruger nogen eller nogle!

Er du blevet klogere?