Tekstoptimering

Tekstoptimering henvender sig til dig, der ønsker, at sproget skal være korrekt, klart og konsekvent. Korrekturlæseren foretager en markant sprogforbedring ved at fokusere på både retskrivning og formuleringer.

Med afsæt i en grundig retsproglig korrektur gennemgår vi tekstens struktur og stilistiske udtryk. Med udgangspunkt i genren undersøger vores korrekturlæser teksten for uklarheder og kommer med forslag til sproglige stramninger og strukturelle ændringer.

  • Kan noget måske siges mere præcist med færre ord?
  • Kan teksten gøres mere levende og indbydende?
  • Er sproget afstemt i forhold til målgruppen?

Vi fokuserer på at variere sprogtonen og retter gentagelser af faste vendinger. Har du tre gange i træk skrevet jeg er af den opfattelse at, var det måske på tide at skrive jeg mener. Vi undersøger samtidig teksten for konsekvent sprogbrug. Har du i en sammenhæng skrevet og så videre og i en anden osv., så luger vi ud i inkonsekvensen.

Vi tager altid hensyn til teksttypen

Når vi tekstoptimerer, tager vi altid hensyn til genre, målgruppe og medie: Dét, der med et fint ord hedder kommunikationssituationen. For os er det essentielt, at den pågældende genre bliver respekteret, så teksten går bedst muligt ind hos modtageren. Fagartiklen i tidsskriftet stiller fx helt andre sproglige krav end teksten, der skal formidles til den brede offentlighed på nettet. Derfor bliver tekstoptimering altid udført af en kommunikationsuddannet.

Pris:

Fra 0,38 kr. pr. ord. Prisen afhænger af, hvor hurtigt du skal bruge teksten.

Minimumsprisen pr. ordre er 400 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Bestil her