Lidt om korrekturens møde med plagiat og uheldig afsmitning fra engelsk

Som korrekturlæser støder jeg ofte ind i ”plankeværker”, og det er et tiltagende problem. Jeg kalder dem plankeværker, fordi at ’planke’ kan forstås som at snyde eller stjæle. Men vi kan også kalde det plagiat. Endda en snedig og lusket form for plagiat, der breder sig.

I korrekturlæsning ser vi luskede forsøg på at slippe igennem plagiatkontrollen. Det er ikke bare dårlige tekster, men nærmere doventekster, der ankommer i strid strøm. Snyderiet kan fx bestå i at oversætte udenlandske afhandlinger (eller tekstpassager) og køre dem gennem maskinoversættelse såsom Google Translate. Derefter sender man teksten til korrektur og undslipper Urkunds fangarme. Urkund er bl.a. et system, som Aalborg Universitet bruger. Men er det gearet til denne form for plagiat?

Korrektur for at spare penge på oversættelse: A snake in the nose 

Når vores korrekturlæsere eller oversættere modtager et plankeværk, afviser vi det (hvis det er åbenlyst). Men ofte er det en gråzone, hvor vi ikke kan være sikre. Nogle begreber kan være svære at oversætte. Fx er en pædagog ikke altid det samme på engelsk som på dansk, men ofte en social worker etc.

Jeg er dog overbevist om, at mange har opdaget fidusen ved denne form for sprogligt æblerov. At det er overlagt ordpirateri. Og jeg er også etisk udfordret og ønsker ikke at give opskriften på at “fabrikere en tekstlig bombe”. Det er en giftig slange med falskhedens farve, vi har at gøre med.

Giftig slange

Det er i øvrigt ikke kun studerende, men også virksomheder, der bruger denne teknik. Ikke som snyd– de er snarere fedterøve, der prøver at spare penge på en professionel oversættelse. Fx koster oversættelse 1,50-2 kr. pr. ord + moms, mens korrektur måske koster 1/5. Så hvorfor ikke køre hjemmesiden gennem Google Translate, oversætte den til engelsk og bestille en dansk sprogrevision? Men det dur bare ikke at arbejde med, når en slange (indenfor medicin fx) oversættes til snake og ikke tube.

Sjove eksempler på plankeværker fra korrekturlæserens arkiver

Det er både til at græde og grine af, men her er nogle gamle eksempler i kort form fra opgaver på universitetsniveau. Jeg ønsker ikke at hænge nogen ud, så det er ganske korte passager med sprogligt luskeri.

Om en kendt teoretiker er ’begreb’ blevet til ’koncept’:

Konceptet skal imidlertid også give mulighed for at analysere den sociale verdens arbejde gennem empiriske undersøgelser.

Hos en anden er det at give en endefuld eller afstraffe børn med vold blevet til ’spanking’, på dansk ofte forbundet med sadomasochistisk præget seksuelt samvær. Slå evt. betydningen af spanking op på ordnet.dk

Sætningen lød:

Unge forældres alder og lavere indkomst synes at forudsige spanking hos børn.

Om Michel Foucault hedder det:

(…) han tjente grader i filosofi og psykologi.

Nok fordi man på engelsk siger “earned a degree”.

Og læg mærke til det sidste ord i denne sætning:

En betydelig tid mellem pålæggelsen af dødsstraffen og den faktiske gennemførelse er uundgåelig i betragtning af de proceduremæssige garantier, som domstolene kræver i kapitalsager.

Jeg kan oplyse, at ”capital case” ikke handler om penge som udgangspunkt. Det er drabssager, der typisk involverer en jury, og hvor dødsstraf er på banen.

Om Noam Chomsky skriver en anden, at Chomsky især interesserer sig for at ”undersøge det menneskelige sprogfakultet” (på engelsk ”human language faculty”).

En beskikket advokat uden megen erfaring fra retten mangler ’trial exprience’. Sætningen blev:

I mange tilfælde er de udpegede advokater på overarbejde, underbetalt eller mangler prøveoplevelse.

Udover ovenstående synes det største problem at være, at vi lader os præge af den engelske regel om at skrive mange ord i to. Men som de fleste ved, er der forskel på at være i et par forhold eller et parforhold, et ægte skab eller ægteskab.

Læs evt. vores artikel om dette sprogproblem: et eller flere ord? Og prøv sprogqquizzen bagefter, hvis du er friskfyragtig.

Et andet udtryk, der synes rodfæstet blandt ellers sikre sprogbrugere, er ’tilbyder en forklaring på’. Man giver ikke længere en forklaring på noget, man tilbyder den  😈