Betingelser og persondatapolitik

Salgs- og leveringsbetingelser samt datapolitik

Produktinformation
Under fanen ”korrektur” kan du læse nærmere om, hvilke korrekturprodukter vi tilbyder. For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan der sendes en mail til mail@korrektur.dk.

Leveringsfrist
Vores normale åbningstid er mandag-fredag kl. 9-17. Opgaver, som vi modtager inden for åbningstiden, leverer vi således i forhold til aftalt deadline. Hvis du bestiller en hasteopgave (6 timers deadline) skal denne således regnes fra modtaget kl. 9.

Engelsk korrektur leverer vi også i weekenden. Dog kan disse ordrer først ekspederes fra kl. 9 om morgenen.

Betaling
Korrektur.dk sender ved leveringen af den fuldførte opgave en faktura til kunden. Betalingsbetingelser: 10 dage netto kontant. Ved salg til private opkræver vi normalt hel eller delvis betaling som forskud, inden vi påbegynder arbejdet.

Når du bruger betalingskort i forbindelse med køb, foregår transaktionen gennem Stripe på selve Korrektur.dk, dog uden at vi har adgang til dine kortoplysninger. Der kræves ikke medlemskab af Stripe for at gennemføre betalingen.

Tilfredshedsgaranti
Korrektur.dk tilbyder alle kunder tilfredshedsgaranti – inden for rimelighedens grænser. Hermed menes, at der i relation til korrektur- og oversættelsesydelser skal kunne påvises en rimelig mængde objektive fejl i forhold til retskrivning. Når vi læser en rapport på fx 30.000 ord, kan det sjældent undgås, at vi overser enkelte fejl som fx et dobbelt mellemrum eller et komma selv ved flere gennemlæsninger, men generelt ligger vores fejlprocent på ca. 1,2 % ved to gennemlæsninger og 0,5 % ved tre gennemlæsninger (fx af bøger). Er kvaliteten af det modtagne produkt meget ringe, så vi skal omskrive meget, må der regnes med en lidt højere fejlprocent.

Alvorlige fejl betragter vi som oversete fejl på forsiden af en bog eller et magasin trykt i større oplag, fejl i menukort mv. og vil resultere i tilbagebetaling af hele beløbet, hvis køber kan påvise et tab, fx efter tryk. Vi betaler dog aldrig mere end det fakturerede beløb tilbage.

Hvis du ikke er tilfreds med din tekst efter endt korrektur, kan du altid rette henvendelse til korrektur.dk med dine forslag. Denne tilfredshedsgaranti er fuldstændig omkostningsfri for dig, og du vil ikke blive opkrævet uforudsete ekstragebyrer. Garantien er gældende i 48 timer efter afsendt korrektur. 72 timer ved tekster over 50 normalsider. Derfor bedes du læse teksten igennem hurtigst muligt efter endt korrektur.

Fortrydelsesret
Der er fortrydelsesret for indgåede aftaler om korrekturlæsning af tekster. Fortrydelsesretten gælder, så længe korrektur.dk eller samarbejdspartnere endnu ikke er påbegyndt arbejdet. Ved påbegyndt aftalt arbejde forpligter kunden sig til betaling af delvist udført arbejde.

Hvis kunder reserverer tid til korrektur uden at melde afbud, forbeholder Korrektur.dk sig endvidere ret til at opkræve op til 50 pct. af det aftalte fakturabeløb.

Ansvarsfraskrivelse
Korrektur.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte ydelser kommer for sent frem til køber, lider af mangler eller pga. uforudsette hændelser – som fx alvorlig sygdom hos korrekturlæseren – ikke kan leveres inden for deadline. Korrektur.dk har en målsætning om at levere en 100 pct. fejlfri korrektur til tiden, men kan ikke garantere det. Vi leverer 99,9 % af alle ordrer til tiden.

Korrektur.dk sender altid et dokument med synlige rettelser og opfordrer kunden til at gå rettelserne igennem enkeltvis.

Særligt vedr. engelsk korrektur:
Korrektur.dk forbeholder sig ret til afvise engelsk korrektur af tekster, der bærer præg af maskinoversættelse. Det gælder fx tekster, der er oversat via Google Translate.

Særligt vedr. korrektur af studieopgaver:
Korrektur.dk kan ikke drages til ansvar for, hvorvidt studerendes brug af den specifikke korrekturydelse er lovlig. Korrektur.dk har tavshedspligt, men gør opmærksom på, at der kan gælde særlige regler på enkelte fag, hvor stave- og formuleringsevnen indgår i bedømmelsen. Professionel korrektur af opgaver kan potentielt anses som eksamenssnyd, og den studerende bør selv være opmærksom på gældende regler ift. det specifikke fag.

Specialer gennemlæses grundigt én gang, og der må derfor regnes med fejlprocent på mellem 2-3 %. Overskrifter, problemforlering, forside mv. tjekkes dog flere gange. I gennemsnit retter vi 3.4.000 fejl i et speciale på 80 normalsider, i nogle tilfælde op til 10.000 fejl, hvor der også må regnes med et lidt højere fejlprocent.

Sådan opbevarer og anvender vi personoplysninger
Alle oplysninger opbevares på eget webhotel hos en af verdens førende internetudbydere og under en meget høj grad af beskyttelse mod uautoriseret adgang. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med persondataloven. Vi anvender udelukkende dine oplysninger til brug for korrektur.dk og overdrager ikke oplysningerne til tredjepart.

Datapolitik
Når du besøger korrektur.dk, accepterer du samtidig websitets datapolitik, og at der indsamles oplysninger om dig (cookies). Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, medmindre du har givet et udtrykkeligt samtykke hertil, eller persondataloven undtagelsesvist tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, kan du undgå det ved at framelde dig Googles brug af cookies. Det gør du ved at besøge Googles side med annonceringsframelding. Vi bruger endvidere cookies for at øge brugervenlighden, fx så der kan kommenteres på quizer via Facebook-login. Vi har dog ikke adgang til kode mv.

Retskrivning
Hvis vi ikke aftaler andet, bruger vi traditionelt (grammatisk) komma. Ønsker du, at vi ikke sætter komma foran ledsætninger (“nyt komma”), skal du anføre det i bestillingen. Stavemåder følger nyeste udgave af Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn.

 

Behandling af dine personoplysninger

Som kunde hos Korrektur.dk er du omfattet af reglerne om beskyttelse af behandling af personoplysninger. Korrektur.dk (nedenfor også benævnt som ”vi” eller ”os”) er i henhold til lovgivningen ansvarlig (dataansvarlig) for de personoplysninger, vi behandler om dig som kunde.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke oplysninger vi behandler. Vores persondatapolitik fremgår af §§ 1-14:

 

 • 1. Hvornår indsamler vi oplysninger?
 1. Ved bestilling af korrektur via vores hjemmeside Korrektur.dk
 2. Ved bestilling af korrektur via din egen henvendelse til os fx via mail eller telefon.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke indsamler oplysninger fra tredjepart.

 

 • 2. Hvilke oplysninger indsamler vi?
 1. Navn
 2. E-mailadresse
 3. Telefonnummer*

 

* det er valgfrit for dig, om du vil oplyse telefonnummer eller ej.

 

 • 3. Hvor gemmes dine oplysninger?

Hos Korrektur.dk gemmer vi dine personlige oplysninger på vores sikrede computersystem, som vi løbende kontrollerer for at sikre, at dine oplysninger behandles fuldt forsvarligt.

 

Vores hjemmeside er HTTPS-krypteret, hvilket er med til at sikre de oplysninger, du har givet til os.

 

 • 4. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Hos Korrektur.dk er det kun følgende personer, der har adgang til dine oplysninger:

 1. Morten Hoffmann, ejer af Korrektur.dk.

 

Der er ikke andre, der har adgang til dine oplysninger. Begge medarbejdere har underskrevet en fortrolighedserklæring og begge medarbejdere har mange års erfaring med god databehandlingsskik.

 

 • 5. Følsomme oplysninger

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Foto, CPR-nummer mv., der fx fremgår af en jobansøgning, sender efter eget valg. Skulle det blive nødvendigt at registrere følsomme personoplysninger, sker det kun efter yderligere eksplicit samtykke fra dig, jf. persondataforordningens art. 9.2(a). Følsomme personoplysninger kan f.eks. være oplysninger om politisk overbevisning eller helbred.

 

 • 6. Samarbejdspartnere

I forbindelse med hosting og support overfører vi dine personoplysninger til databehandlere. Korrektur.dk´s primære databehandler er One.com.

Vi har som dataansvarlig indgået lovpligtige skriftlige aftaler med databehandleren. Herved sikres fortrolighed og den fornødne sikkerhed for behandlingen af dine personoplysninger.

Dine personoplysninger anvendes aldrig til brug for markedsføring.

 

 • 7. Indsigt i de indsamlede personoplysninger

Du kan til enhver tid anmode Korrektur.dk om en fuld indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Vi vil her besvare din anmodning hurtigst muligt, dog således at du senest har svar inden for 14 dage.

 

Berigtigelse af indsamlede oplysninger

Såfremt du erfarer, at de personoplysninger, Korrektur.dk har registreret om dig, er forkerte, har du til enhver tid ret til at få dem korrigeret.

 

 • 8. Tidsbegrænsning for opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som er beskrevet i disse vilkår.

 

For at kunne hjælpe dig ved efterfølgende spørgsmål opbevarer Korrektur.dk dine personoplysninger i en periode. Det gælder fx, hvis vi skal sørge for konsekvens på tværs af dokumenter.

 

Du kan altid anmode om, at dine personoplysninger slettes med øjeblikkelig virkning.

 

 • 9. Sikkerhed

Dine personoplysninger behandles og opbevares i henhold til gældende lovgivning. Fysiske sagsmapper opbevares i aflåste arkivskabe, og elektroniske oplysninger er placeret bag firewalls for at undgå uautoriseret adgang.

 

Elektronisk post, som indeholder dine personoplysninger, sendes i krypteret form.

 

 • 10. Tilbagekaldelse af samtykke – sletning af oplysninger

Som beskrevet ovenfor er vores behandling af dine personoplysninger nødvendig for at kunne arbejde for en løsning af din sag. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, vil det dog betyde, at vi må afslutte vores samarbejde.

 

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, sletter Korrektur.dk alle registrerede oplysninger, vi har om dig. Sletningen vil ske hurtigst muligt og senest inden for 30 dage.

 

 • 11. Ret til dataoverførsel

Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at få dine personoplysninger udleveret, således at de kan overføres til en anden dataansvarlig.

 

 • 12. Gældende lovgivning

Korrektur.dk indestår for at overholde gældende lovgivning inden for behandlingen af personoplysninger. Reglerne er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 (persondataforordningen).

 

 • 13. Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Korrektur.dk i henhold til disse vilkår på mail@korrektur.dk

 

 • 14. Klageadgang

Vil du klage over vores håndtering af dine personoplysninger, skal dette ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200, dt@datatilsynet.dk