Er tænderne børstet eller børstede?

Den såkaldte datids tillægsform af udsagnsordene volder særligt problemer i flertal:

Tænderne er børstet vs. tænderne er børstede.
Skoene er pudset vs. skoene er pudsede.
Tallerkenerne var smadret vs. tallerkenerne var smadrede.

I alle eksemplerne kan begge former være korrekte, men de betyder noget forskelligt:

  • T-formen (fx pudset) betegner en handling. Hvis man kan indsætte et ”er blevet” foran, skal man bruge denne form. Her henviser man altså til selve den handling, at en person, maskine etc. har pudset skoene.
  • E-formen (fx pudsede) betegner derimod selve den egenskab, at skoene nu er pudsede, fremstår blanke osv. Her behandles ordet som et tillægsord, og hvis man kan indsætte et ”meget”, ”smadder” eller ”vildt” foran ordet, skal man bruge denne form.

Der findes også en særlig n-form, som kan bruges i stedet for t-formen ved fælleskøn:

Bilen var stjålen.
Færgen er anløben til kajen.

Her lyder formerne måske en anelse gammeldags, og det kan anbefales helt at erstatte denne form med t-formen: stjålet og anløbet.

Er vi interesseret i eller interesserede i?

I øvrigt har vi et beslægtet dilemma med forbindelser som interesseret i, overrasket over, opmærksom på mv. Her er der tale om tillægsord, og der sætter vi jo normalt et -e på i flertal:

Tanden er gul. Tænderne er gule.
Kvinden er smuk. Kvinderne er smukke.

Det kan vi sagtens finde ud af. Men hvad med:

De var interesseret/interesserede i at bytte partner.
Vi blev overrasket/overraskede over forslaget.
De var opmærksom/opmærksomme på at beskytte sig.

Her er det faste forbindelser med tillægsord efterfulgt af et forholdsord (i, over, på, efter, ved osv.)

I specielt det uformelle og talte sprog er der en udpræget tendens til at fravælge formen med -e, selvom der bruges flertal. Mange vil både sige og skrive vi er interesseret i.  Min fornemmelse er, at skrivemåden uden -e vinder mere og mere indpas blandt også sikre sprogbrugere. Sproget gør derimod ofte opmærksom på sig selv, hvis man vælger formen med -e. Var I klare over det?

Begge former regnes som korrekte i dag.